IIT – 1999 Result

NAME OF THE STUDENT HTNO RANK
B BHANU PRAKASH 2710370 19
B VENU KUMAR 2723100 102
V KIRAN KUMAR 2710340 262
L RAJESH 2723122 312
M VENKATESWARA RAO 2710343 342
R LAVANYA 2710373 450
D RAVINDRA 2710362 1390
K D V NAVEEN 2710353 1697
MANOJ KRISHNA GHOSH 2710374 2308
M VINODH 2710314 2861
P SRINIVAS 2710367 2959
N RAVI SHANKAR KUMAR 2710349 3035
R VIKRAM ADITYA 2710347 3123
D KRISHNA CHAITANYA 2710363 3195