IIT – 2000 Result

NAME OF THE STUDENT HTNO RANK
K K S BHASKAR 9733110 9
K KISHAN BABU 9733120 12
P VINAY KUMAR 9731470 26
P ANIL SUBHASH BABU 9732068 43
D MAHENDRA KUMAR 9732312 71
P VIJAY SARATH CHAND 9732237 73
T KIRAN 9731126 93
B SUNIL 9732370 386
C V S S PRASAD 9732035 679
N RAVI SHANKAR KUMAR 9732203 725
K MADHURI 9732296 860
V SANTHOSH 9732102 932
Y VIDYA KIRAN 9731015 1394
E NAVEEN 9732590 1492
V S N C RPAVEEN 9732384 1720
G MADHUKAR REDDY 9731211 1781
D RAMESH BABU 9733018 1868
N RAKESH 9732172 1893
Y RAVI TEJA 9731298 2253
K SOUGAND BABU 9733292 2512
M PRAVEEN 9732586 2591
M MURALI KRISHNA 9733152 2686
CH ANIL REDDY 9731195 2888
T SATEESH KUMAR 9733181 3173