IIT – 2001 Result

NAME OF THE STUDENT HT NO RANK
B ABHISHEK 5706088 10
T VENKATESHWARLU 5704142 57
R PREMRAJ 5705238 168
P RAJ SEKHAR 5703043 253
K RAVI TEJA 5705498 291
O PRAVEEN KUMAR 5705315 305
M V ARUN 5703134 400
G VAMSI KRISHNA 5706243 534
V SRIDHAR BABU 5704262 536
K AJAY 5704108 575
Y MADHUSUDHAN RAO 5704349 587
D S VISHNU SAI 5705409 1144
T S H REDDY 5703469 1209
G PRAVEEN KUMAR 5705005 1276
V VIJAYA KUMAR 5706140 1324
N YUVARAJ 5705164 1477
O N K REDDY 5705241 1530
B SIVA KUMAR 5704317 1538
C V RAO 5703415 1548
V SATISH BABU 5704316 1565
B RAVI KIRAN 5705431 1596
A BRARHUSSAIN 5704214 1605
K SOGANDH BABU 5704268 1642
V V K S S PRAVEEN 5705385 1697
G VIKRAM 5704499 2099
N PRASANTH 5704481 2151
V GOWTHAM 5705207 2513
A JAGADISH 5705183 2626
K PAVAN KUMAR 5706076 2849
P VINOD REDDY 5703200 3044
R KARTHIK 5706200 3154
K J AMARNATH 5705369 3328
V VINDHYA 5705238 3364